KANCELARIA
ADWOKACKA
kompleksowa obsługa

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

fachowe doradztwo

FACHOWE DORADZTWO

O Kancelarii

Adwokat Justyna Boruń-Szczygieł jest absolwentką dziennych prawniczych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbywała przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Posiadane doświadczenie zawodowe przy obsłudze osób fizycznych i podmiotów gospodarczych pozwala na profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów Kancelarii.

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka adwokat Justyna Boruń-Szczygieł udziela porad prawnych i podejmuje się kompleksowej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych i przedsiębiorców, jak i innych podmiotów.

Zakres usług świadczonych przez adwokata Justynę Boruń-Szczygieł:
 1. prawo karne, prawo wykroczeń i prawo karnoskarbowe

  Adwokat
  • występuje jako obrońca podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz jako obrońca oskarżonego lub obwinionego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach;
  • działa jako reprezentant pokrzywdzonego w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
  • reprezentuje skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i innych.
 2. prawo cywilne

  Adwokat
  • reprezentuje Klienta w sprawach odszkodowawczych,
  • pośredniczy w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów,
  • prowadzi sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
  • reprezentuje Klienta w postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami, w tym w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności,
  • w zakresie prawa spadkowego w imieniu Klienta prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycie spadku, dział spadku, zachowek i inne;
 3. prawo rodzinne

  Adwokat
  • reprezentuje Klienta w postępowaniach sądowych o rozwód i separację oraz podział majątku wspólnego małżonków,
  • prowadzi sprawy o ubezwłasnowolnienie,
  • działa jako zastępca procesowy w postępowaniach sądowych o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i inne.
 4. prawo pracy

  Adwokat
  • jest reprezentantem strony w procesach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • dochodzi odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy,
  • działa jako pełnomocnik strony w sprawach o zapłatę i innych.
 5. prawo administracyjne

  Adwokat
  • sporządza odwołania i zażalenia od orzeczeń organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • reprezentuje Klienta przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • prowadzi sprawy w postępowaniu sądowo-administracyjnym we wszystkich instancjach i inne.
 6. prawo gospodarcze

  Adwokat
  • opiniuje i konstruuje umowy,
  • bierze udział w negocjacjach umów,
  • reprezentuje strony w sporach gospodarczych.
Ponadto na życzenie Klienta istnieje możliwość sporządzania pism procesowych przez adwokata.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

adwokat Justyna Boruń-Szczygieł

77-400 Złotów
ul. Cechowa 4
Adwokat przyjmuje
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-17:00
preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Dyżur adwokata:
środa 15:00-17:00.
Możliwy jest również bezpośredni kontakt w innych terminach po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
Kancelaria obsługuje klientów terenie miast: Złotów, Piła, Wałcz, Szczecinek, Łobżenica, Człuchów.
© 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: nabu.pl